Open brief van Henk van Gool over schaakrubriek in de krant; reacties van Blerick en Tegelen

Bericht van Henk van Gool n.a.v. zijn schaakrubriek in De Limburger. Tevens reacties van de Blerickse Schaak Vereniging en de Tegelse Schaak Vereniging.

Geachte leden en bestuursleden van de Limburgse Schaakbond.

In de schaakrubriek van woensdag 8 november 2017 in De Limburger, (voor deze aflevering klik hier) wilde ik een informatief artikel plaatsen over de eerste ronde van de Limburgse competitie. Met name wilde ik de bijzonderheid aanstippen dat sterke KNSB-spelers aan wedstrijden hadden deelgenomen en het waarom daarvan toelichten. Ik benaderde de voorzitter van de Blerickse SV, Dirk Bergmans, en Venlo 1 speler Maarten Strijbos per e-mail om te vragen naar hun beweegredenen voor deelname in Blerick 4.

Door het ongelukkig citeren van de voorzitter van de Blerickse SV mijnerzijds en verandering van de oorspronkelijke koptekst (“Vreemde eenden in de bijt”) in “Protestactie van Blerick” door de redactie, kreeg het artikel een totaal andere, scherpe lading. De focus van de lezer werd daardoor op een protestactie gelegd. De indruk kon worden gewekt dat de voorzitter van de Blerickse SV de schrijver van de rubriek had benaderd om zijn ongenoegen over de nieuwe regelgeving (het dit jaar toestaan van deelname van KNSB spelers in de Limburgse competitie) te uiten. Dit is geenszins het geval. Dirk Bergmans was verbaasd dat de mailwisseling tot een krantenartikel had geleid en ongelukkig met het gegeven dat hij geen enkele nuancering had kunnen aanbrengen.

Vandaar dat Dirk en ik, in samenspraak met het bestuur van de LiSB, hebben besloten tot deze open brief aan de leden van de bond, om een en ander recht te zetten.

Verklaring van Dirk namens de Blerickse SV.

Wij begrijpen dat er naar aanleiding van het artikel verschenen in het Limburgs Dagblad en de door Henk van Gool hierboven genoemde gang van zaken enige ophef is ontstaan. Zelf zijn wij ook erg geschrokken en allerminst blij met deze publicatie die helaas een erg eenzijdig en ongenuanceerd beeld geeft van onze beweegredenen voor het meespelen van Maarten Strijbos en Dirk Bergmans bij BSV 4. Zoals elk jaar hebben we in de zomer de inventarisatie gemaakt welke leden extern mee wilden spelen voor de BSV. Ook dit jaar kwamen we weer tot het mooie aantal van 5 teams. Echter toen de eerste ronde dichterbij kwam hadden we helaas te maken met enkele spelers die door onvoorziene omstandigheden dit jaar niet of minder externe wedstrijden zouden kunnen spelen. Dit trof vooral team 4 en team 5. Omstreeks dit moment is ook het voorstel van Tegelen aangenomen wat het mogelijk maakt dat KNSB-spelers mee kunnen doen in een team onder de promotieklasse LiSB. Ondanks dat wij als vereniging hier geen voorstander van zijn respecteren we de besluiten van de vergadering en heb ik besloten er dan ook maar gebruik van te maken ook. Dit in mijn geval door te gaan spelen voor team 4 op de speeldagen dat ze spelers tekort komen. Daarbij bestaat BSV 4 voornamelijk uit relatief jonge en enthousiaste schakers die barsten van het potentieel, maar nog erg onervaren zijn met het spelen van externe competitie. Ik ga hierbij dus optreden als coach/mentor en zal bijvoorbeeld ook meegaan naar uitwedstrijden wanneer ik niet hoef te spelen. Heel duidelijk speel ik dus alleen wanneer het team anders incompleet zou zijn, maar ben ik sowieso aanwezig om onze spelers te begeleiden en na afloop de partijen te analyseren en ze te helpen naar een hoger niveau te brengen.

Hoe is Maarten Strijbos dan in beeld gekomen? Ik schaak ook in de interne competitie van de Venlose-SV. Na een interne ronde drinken we aan de bar altijd nog een biertje en kwam ter sprake dat ik zou spelen voor BSV 4. Maarten was verbaasd dat dit uberhaupt mogelijk was en vroeg of dit inhield dat zelfs hij dan zou kunnen spelen voor BSV 4. Het antwoord daarop was natuurlijk ja en sterker nog, ik vertelde dat we nog één speler tekort kwamen voor de eerste ronde. Zodoende hebben we toen besloten dat hij 2 keer mee zou spelen voor de BSV. Zonder Maarten en mij had BSV 4 met een viertal spelers moeten aantreden in de eerste ronde. Het protestelement zit er voor zoverre in dat we het niet eens zijn met de nieuwe regel. We zijn niet tegen KNSB-spelers in de LiSB. Echter wel tegen de uitvoering en implementatie van de regel op dit moment. Zodoende hebben wij de nieuwe regel aangegrepen om onze teams compleet te krijgen waardoor gelijk de gevolgen van de huidige regelgeving zichtbaar worden. Het verschenen artikel in het Limburgs Dagblad wekt echter de indruk dat wij actief contact met de krant hebben gezocht en bezig zijn met een actieve campagne tegen de besluitvorming van de vergadering. Dit is dus zeker niet het geval. Nogmaals wil ik benadrukken dat we het besluit van de vergadering respecteren en hier enkel gebruik van maken. Zoals Henk in zijn verklaring hierboven uitlegt is hier nogal wat mis gegaan en geeft het artikel een verkeerd beeld, wat ik hiermee hoop recht te zetten. Echter bezien het feit dat dit nog wel wat stof heeft doen opwaaien en dit achteraf ook niet overeen komt met de kernwaarden van onze club hebben we besloten Maarten Strijbos terug te trekken uit team 4 en in overleg met de wedstrijdleider van de LiSB een vervangende speler op te geven. Zelf blijf ik beschikbaar en betrokken bij team 4 in een coach/mentor rol met daarbij nogmaals de nadruk dat ik alleen speel wanneer het team op een andere manier niet rond komt. We hebben als club van het jaar natuurlijk ook een extra verantwoordelijkheid en die willen we ook nemen. We blijven een warme gezellige vereniging waar jong en oud welkom is voor een gezellige pot schaak en volgens mij zijn we hier samen met Helden ook zeer zeker in geslaagd in ronde 1 van LiSB-competitie. Dirk Bergmans Voorzitter Blerickse SV

Naschrift: Ook de voorzitter van de Tegelse SV, Piet Hoeben, heeft de behoefte geuit een kanttekening te plaatsen bij de beweegredenen, die t.a.v. het meespelen van Max Warmerdam en Siem van Dael in Tegelen 1 in het krantenartikel van 8 november zijn genoemd.

Hoeben: “De 1e insteek voor Tegelen is zeker niet het kampioenschap in de eerste klasse, zoals in het artikel staat. Dan hadden we op de borden 5 en 6 spelers opgesteld die circa 100 elo sterker zijn. Die staan nu opgesteld in het tweede team. De bedoeling was juist om onze andere talentvolle jeugd een flinke motivatie te geven om sterker te worden, door ze te laten meespelen met Max en Siem.

De kans op een kampioenschap is ook niet zo groot als op het eerste gezicht lijkt. Max en Siem zullen niet alle wedstrijden mee kunnen spelen.”

Met het plaatsen van bovenstaande reacties hoop ik meer duidelijkheid geschapen te hebben en eventuele verkeerde beeldvorming gecorrigeerd te hebben.

Henk van Gool, 

schaakrubriekschrijver De Limburger.

Ga naar boven
Positive SSL